Напояване

Защо е нужна напоителна система?

Факт е, че за да живее всяко растение има нужда от определено количество влага за определен период от време. Тази влага може да бъде осигурена като ежедневно разгъвате, местите и пръскате с маркуч като на единия му край, за удобство е закачено цветно пръскало, приличащо на детска играчка. Но тук възникват няколко въпроса:
Колко равномерно е това поливане?
Колко полезно за растенията е това поливане?
Колко време Ви отнема?

В следващите няколко реда, стъпвайки на нашия професионален опит, ще се постараем да отговорим на въпросите по-горе и да Ви убедим, ако все още не сте сигурни на 100%, в необходимостта от автоматизирана напоителна система за Вашата градина.

Равномерното разпределение на водата върху определен терен е изключително важно за растенията във Вашата градина. Различните растения имат нужда от различно количество вода, както и начина за напояване на растенията е специфичен за всеки вид. Недостатъчното количество поливане води в най-общия случай до засушаване и изсъхване на растенията, а при преполиване кореновата система загнива.