Проектиране на напоителни системи

Ето защо е много важно да имате равномерно поливане в градината. Това се постига, стартирайки с правилно начертан и изчислен проект за изграждане на подземна напоителна система. Етапът на проектиране е от първостепенно значение за последващото изпълнение и ефикасна работа на напоителната система.