Цени за капково напояване

И накрая това, което най-вече интересува нашите клиенти, е въпроса колко струва направата на една подземна напоителна система. Няма точна мярка за предварително определяне на цената на системата. Цената се определя след като се направи проект на база, който се прави спецификация за нужните материали и СМР.

Първоначалната инвестиция за такова съоръжение не е малка, но тази инвестиция се изплаща във времето. Изчислено е, че автоматизираната напоителна система спестява до 40% вода спрямо поливането с маркучи, като тук няма излишно разхищаване на вода и ел енергия. С напоителната система Вие разполагате с цялото си лично време и остава само да се радвате на хубавата си градина.