Елементи на капоковото напояване

Тук ще намерите информация за основните елементи при изграждането на напоителни системи и капоково напояване.

  • Тръби и фитинги
  • Траншеи
  • Дефлекторни разпръсквачи
  • Роторни разпръсквачи
  • Програматор
  • Eлeктромагнитни клапани
  • Датчик за дъжд