Екстериорно озеленяване

Първа стъпка в озеленяването е да се състави идеен проект, съобразен с желанията на клиента. ПРОЕКТИРАНЕТО, като творчески процес, предхожда изпълнението на обектите. Чрез проектирането се постига цялостна концепция за решение, подчинена на стилово единство, функционалност, естетичност и цялостна визия.

Тук много важно е да се отбележи, че тесният контакт между озеленител и напоител спестява множество проблеми на по-късен етап от изграждането на градината. Воден свят ООД извършва и двете дейности като по този начин не се допускат грешки свързани с неправилно разположение на разпръсквачи, срязване на тръби при фрезоване, неправилно използване на неподходящи разпръсквачи.

Важна стъпка в етапа на проектиране е изборът на най-правилните растения за конкретната градина, съобразени с почвената покривка, надморската височина, климатичните условия, слънчевото греене, влажността на въздуха.