Градинарство и поддръжка

Поддръжка на градини

След като бъде изградена, за градината трябва да се полагат системни и интензивни грижи, за да се запази свежия й вид и за да могат засадените растения да се развиват и растат. На пръв поглед дейностите по поддръжка не са сложни като: косене, торене, плевене, кантиране и окопаване, третиране със селективни хербициди, аериане, грапене, валиране на тревните площи. Всяко едно мероприятие обаче има специфика при изпълнение му ето защо трябва да се подходи професионално.

„Воден свят” ООД предлага на своите клиенти абонаментна поддръжка на тревните площи и градините, използвайки професионална техника и опита на обучени професионалисти.

 

Поддръжка на напоителни системи

„Воден свят” ООД осигурява 2 години гаранция на изградените автоматизирани напоителни системи. Освен гаранционна поддръжка, всяко техническо съоръжение има нужда от настройки и периодична профилактика по време на експлоатационния му период. Това е в сила и за изградените вече напоителни системи. Периодът през годината, в който се ползват напоителните системи е от април до ноември. Ние предлагаме извънгаранционна абонаментна поддръжка на изградените от нас автоматизирани напоителни системи. Също така фирмата извършва диагностика на проблеми, ремонти и на напоителни системи, неизграждани от „Воден свят” ООД.